Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg

Junioren (8-18 jr.)

Hockey is een teamsport. Kinderen leren spelenderwijs om samen te werken op het hockeyveld. In je eentje kun je geen wedstrijd winnen, met elkaar wel. Teambuilding, sportiviteit en respect spelen daarbij een zeer belangrijke rol. Een trainer en coach zijn voorbeeldfiguren die deze begrippen moeten uitdragen. Tenslotte staan de kinderen wekelijks op het hockeyveld om te ‘leren’ en zich steeds verder te ontwikkelen op zowel sportief als sociaal niveau.

Selectiebeleid en teamindeling

Teamindeling op basis van sterkte
Ieder jaar in mei/juni worden de nieuwe teams voor het komende seizoen samengesteld. Deze indeling gebeurt op basis van speelsterkte, omdat dat in onze ervaring het meeste spelplezier oplevert. De scoutingcommissie bekijkt gedurende het seizoen op verschillende momenten de spelers om hun spel en ontwikkeling te beoordelen. Ook de trainers/coaches beoordelen de spelers in hun team. Daarnaast zijn er vanaf de D-leeftijd voor de (sub)topteams aan het einde van het seizoen selectietrainingen. Deze brede aanpak zorgt ervoor dat we een goed beeld krijgen van alle spelers, dat niet afhankelijk is van een momentopname. Bij de beoordeling wordt onder andere gelet op techniek, inzicht, motivatie en conditie. Bij de indeling letten we niet op onderlinge relaties en vriendschappen. Als kinderen toch in hetzelfde team ingedeeld willen worden, kunnen ze daarvoor een verzoek indienen bij de categorieleider. In dat geval worden ze ingedeeld op het niveau van de zwakste speler van de twee.

Meer informatie kun je vinden
in het Teamindelingsbeleid 2023

Trainingen

E en F: alle teams trainen tegelijk 
Bij de E- en F-teams trainen alle kinderen per categorie samen op één veld met verschillende gediplomeerde trainers onder leiding van een veldcoördinator. Omdat de hele categorie tegelijkertijd dezelfde oefeningen doorloopt krijgen de spelers gelijke kansen om zich te ontwikkelen. De veldcoördinator houdt direct zicht op de ontwikkeling van de spelers en kan daardoor samen met de trainers een zo optimaal mogelijke teamindeling adviseren aan de Myra Hockey Academy (MHA). 

A tot en met D: onderscheid tussen (sub)top en breedte
Voor categorieën A tot en met D maakt Myra onderscheid tussen (sub)topteams en breedteteams. In iedere categorie is er doorgaans een topteam en een subtopteam. Deze krijgen intensievere begeleiding, en de topteams hebben iedere week een extra training. Hier staat tegenover dat er ook hogere eisen aan hen worden gesteld, onder andere wat betreft aanwezigheid. De spelers van breedteteams krijgen waar mogelijk training van trainers die ook ingezet worden bij Topteams en Subtopteams, zodat hun niveau wekelijks gespiegeld kan worden aan dat van spelers van het Subtopteam. 

Details over de trainingsaanpak voor de verschillende niveaus vind je in
het nieuwe indelingsbeleid

Voor bijzondere talenten is er een mogelijkheid om mee te trainen met hogere teams. De richtlijnen daarvoor worden toegelicht in ons beleid meetrainen hogere teams.

De trainingstijden voor de verschillende categorieën zijn te vinden in ons trainingsschema
 
Wedstrijden

Wisselen
Met uitzondering van de (sub)topteams is de basisregel bij Myra dat alle kinderen ongeveer evenveel spelen, want alle spelers zitten bij Myra om te hockeyen. Vanaf de D leeftijd is er ruimte voor de coach om per wedstrijd te variëren in speeltijd, maar is het nog steeds de bedoeling dat alle spelers over het hele seizoen gezien even lang in het veld staan. Exacte richtlijnen voor wissels is te vinden in het document over het beleid rondom invallen en wisselendocument over het beleid rondom invallen en wisselen

Invallers
In principe gaan we er van uit dat spelers bij alle wedstrijden aanwezig zijn. Het is een teamsport, dus je hoort er te zijn voor je team. Als een team door ziekte of andere zwaarwegende redenen toch een spelerstekort heeft, dan is binnen Myra het uitgangspunt dat teams elkaar helpen. Daarbij is de hoofdregel dat de invaller past binnen het team qua spelniveau. Het is niet de bedoeling dat gezocht wordt naar de beste invaller om het team aan een overwinning te helpen. Voor de D categorie en ouder geldt dat invallers alleen mogen komen uit lagere teams, tenzij die echt niet beschikbaar zijn en het eigen team maximaal 11 spelers heeft. Een tabel met de regels is te vinden op de site van de KNHB. Er wordt altijd eerst gezocht naar invallers in dezelfde leeftijdscategorie, als dat niet lukt, kan ook naar spelers in een jongere categorie worden gezocht. Meer informatie over de regels voor invallers en ons beleid vind je in het document over het beleid rondom invallen en wisselen.

Afgelastingen
Hockey gaat eigenlijk altijd door! Weer of geen weer, regen of hagel. Kinderen smelten niet ;-) Dat is één van de voordelen van kunstgras. Er zijn echter een paar uitzonderingen; bijvoorbeeld onweer, sneeuw of vorst. Als er sneeuw op het veld ligt, mag en kan er niet gehockeyd worden. Ook bij de opdooi mag het veld niet betreden worden. Houd altijd bij twijfel altijd de website in de gaten, afgelastingen worden op tijd gepubliceerd op onze site.

Winter: zaalhockey en midwintercompetitie
In de winter trainen alle teams in de zaal. Het aantal trainingen hangt af van de categorie en het niveau (top of breedte). Voor de Benjamins (4-6 jaar) zijn er in de periode december-februari geen trainingen. Daarnaast spelen de teams van de tweedejaars E en ouder zaalhockey. Informatie hierover vind je op de website op de pagina over zaalhockey. De F- en eerstejaars E-teams spelen in de winter zes wedstrijden in de midwintercompetitie, voor zover het weer het toelaat.

Niet Toelaatbaar Gedrag
Gelukkig komt het maar heel weinig voor, maar voor spelers die zich niet gepast gedragen heeft Myra een helder beleid niet toelaatbaar gedrag opgesteld.

Lees hier meer over het pestprotocol 2022.

Meer informatie over de organisatie en het verloop van het seizoen
Meer informatie over de organisatie rondom de teams bij Myra en het verloop van het seizoen kun je vinden in onderstaande presentaties:
 

Hoofdsponsors

Instagram