Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg
Dit schema loopt van 15-4-2019 t/m 21-4-2019
Maandag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:00 - 18:00 Jongens C3 Seger van Zanen V4 - CD
17:00 - 18:00 Jongens D3 Erin Schurink V4 - AB
17:00 - 18:00 Jongens D4 Emma Stroes V3 - AB
17:00 - 18:00 Jongens D5 Sabine de Wit V3 - CD
17:00 - 18:00 Meisjes C3 Joëlle Vos V2 - AB
17:00 - 18:00 Meisjes D3 Isis Vrolijks V2 - CD
17:30 - 18:30 Jongens D1 Gaby Heins
Lysanne Kolff
V1 - AB
17:30 - 18:30 Jongens D2 Noa Prins V1 - CD
18:00 - 19:00 Jongens C1 George Swart
Stella Pielage
V2 - AB
18:00 - 19:00 Jongens C2 Joëlle Vos
Erik Koridon
V2 - CD
18:00 - 19:30 Meisjes B3 Frank Rinckes V4 - AB
18:00 - 19:30 Meisjes B6 Thomas van Dijk V4 - CD
18:00 - 19:00 Meisjes D1 Luna de Winter V3 - AB
18:00 - 19:00 Meisjes D2 Seger van Zanen
Jasper van der Meulen
V3 - CD
18:30 - 19:30 Meisjes C1 Nienke van Leeuwen
Stijn Esser
V1 - AB
18:30 - 19:30 Meisjes C2 Thijmen Brand V1 - CD
19:00 - 20:30 Bedrijfs Hockey V2
19:00 - 20:30 Meisjes A2 Seger van Zanen V3 - AB
19:00 - 20:30 Meisjes A3 Frank Rinckes V3 - CD
19:30 - 21:00 DJ3 V4 - AB
19:30 - 21:00 Meisjes A1 Hans Vlek
Nina van Gulik
V1 - AB
19:30 - 21:00 Meisjes B1 Lotte Olland
Juliette Helsdingen
V1 - CD
20:30 - 22:00 Bedrijfs Hockey
V3
Dinsdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:00 - 18:00 Meisjes D5 Willem Sanders V1 - CD
17:00 - 18:00 Meisjes D5 Training Willem Sanders V1 - CD
17:00 - 18:30 Selectie Jongens B V4
17:30 - 18:30 Jongens D1 Gaby Heins
Lysanne Kolff
V2 - AB
17:30 - 18:30 Meisjes C4 Sarah Dorscheidt V3 - CD
17:30 - 18:30 Meisjes C5 Jasper van der Meulen V3 - AB
17:30 - 18:30 Meisjes C5 Training Jasper van der Meulen V3 - AB
17:30 - 18:30 Meisjes D1 Joost Vink V2 - CD
17:30 - 18:30 Meisjes D4 Sabine de Wit V1 - AB
18:00 - 18:30 Keeperstraining JA1 en MA1 Trainingsgroep M Lotte
18:30 - 19:00 Keeperstraining MB1 en MC1 Trainingsgroep V1 - A Lotte
18:30 - 19:00 Keeperstraining MC2 + MC3 + MC4 + MC5 Trainingsgroep M Rick
18:30 - 20:00 Jongens A1 Ronesca Plug V2 - AB
18:30 - 20:00 Meisjes A1 Hans Vlek
Nina van Gulik
V3 - AB
18:30 - 19:00 Meisjes B1 Juliette Helsdingen V1 - B
18:30 - 20:00 Meisjes B2 Jesse Cornelissen V1 - CD
18:30 - 20:00 Meisjes B4 George Swart V4 - CD
18:30 - 20:00 Meisjes B5 George Swart V4 - AB
19:00 - 19:30 Keeperstraining JC3 + JB1 + Paul Trainingsgroep M Rick
19:00 - 20:30 D02 Erik Koridon
Stijn Esser
V3 - CD
19:00 - 20:00 Meisjes B1 Juliette Helsdingen
Lotte Olland
V1 - AB
19:30 - 20:00 Keeperstraining MB5 + MB6 + MA2 + MA3 Trainingsgroep M Rick
20:00 - 22:00 D01 Sander van Dort V1
20:00 - 22:00 H01 Maarten Sier
Stefan de Leeuw
V2
20:30 - 22:00 D03 V4 - CD
20:30 - 22:00 D05 V4 - AB
20:30 - 22:00 H02 Alexander van Montfoort V3
Woensdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
15:00 - 16:00 Jongens benjamins Joost Vink
Lysanne Kolff
V2 - AB
15:00 - 16:00 Meisjes benjamins Joost Vink
Lysanne Kolff
V2 - CD
16:00 - 17:00 Jongens F1 Lysanne Kolff V2 - ABC
16:00 - 17:00 Jongens F2 Lysanne Kolff V2 - ABC
16:00 - 17:00 Jongens F3 Lysanne Kolff V2 - ABC
16:00 - 17:00 Jongens F4 Lysanne Kolff V2 - ABC
16:00 - 17:00 Meisjes F1 Joost Vink V3 - AB
16:00 - 17:00 Meisjes F2 Joost Vink V3 - AB
16:00 - 17:00 Meisjes F3 Joost Vink V3 - AB
16:00 - 17:00 Meisjes F4 Joost Vink V3 - AB
16:00 - 17:00 Meisjes F5 Joost Vink V3 - CD
16:00 - 17:00 Meisjes F6 Joost Vink V3 - CD
16:00 - 17:00 Meisjes F7 Training Joost Vink V3 - CD
16:30 - 17:00 Keeperstraining J8E1 + J8E2 Trainingsgroep V4 - A Olivier
16:30 - 17:00 Keeperstraining M8E1 + M8E2 Trainingsgroep M - CD Erin
17:00 - 17:30 Keeperstraining M6E1 + M6E2 + M6E3 Trainingsgroep V2 - D Fleur
17:00 - 17:30 Keeperstraining M8E3 + M8E4 Trainingsgroep V2 - C Suus
17:00 - 18:00 Jongens 6E1 Lysanne Kolff V2 - AB
17:00 - 18:00 Jongens 6E2 Lysanne Kolff V2 - AB
17:00 - 18:00 Jongens 6E3 Lysanne Kolff V2 - AB
17:00 - 18:00 Jongens 8E1 Noor Tetteroo V4 - AB
17:00 - 18:00 Jongens 8E2 Olivier Maclachlan V4 - CD
17:00 - 18:00 Meisjes 6E1 Joost Vink V3 - AB
17:00 - 18:00 Meisjes 6E2 Joost Vink V3 - AB
17:00 - 18:00 Meisjes 6E3 Joost Vink V3 - AB
17:00 - 18:00 Meisjes 6E4 Joost Vink V3 - CD
17:00 - 18:00 Meisjes 6E5 Joost Vink V3 - CD
17:00 - 18:00 Meisjes 6E6 Joost Vink V3 - CD
17:00 - 18:00 Meisjes 8E Training Britt Webster
Erin Schurink
V1 - AB
17:00 - 18:00 Meisjes 8E3 Britt Webster V1 - CD
17:00 - 18:00 Meisjes 8E4 Erin Schurink V1 - AB
17:30 - 18:00 Keeperstraining J6E1 + J6E2 + J6E3 Trainingsgroep V2 - C Suus
17:30 - 18:00 Keeperstraining JD1 + JD2 Trainingsgroep M - AB Lotte
17:30 - 18:00 Keeperstraining M6E4 + M6E5 + M6E6 Trainingsgroep V2 - D Fleur
18:00 - 18:30 Keeperstraining JD4 + JD5 Trainingsgroep V2 - D Olivier + Fleur
18:00 - 18:30 Keeperstraining MD1 + MD2 Trainingsgroep M - AB Lotte
18:00 - 18:30 Keeperstraining MD4 + MD5 Trainingsgroep V2 - C Suus + Fleur
18:00 - 19:00 Jongens D3 Erin Schurink V2 - AB
18:00 - 19:00 Jongens D4 Emma Stroes V1 - CD
18:00 - 19:00 Jongens D5 Sarah Dorscheidt V1 - AB
18:00 - 19:00 Meisjes 8E1 Claudia Makumbe
Joost Vink
V3 - AB
18:00 - 19:00 Meisjes 8E2 Britt Webster
Joost Vink
V3 - AB
18:00 - 19:30 Meisjes A2 Patrick Bloebaum V4 - AB
18:00 - 19:00 Meisjes D3 Isis Vrolijks V3 - CD
18:30 - 19:00 Keeperstraining JC1 + JC2 Trainingsgroep M - AB Lotte
19:00 - 19:30 Keeperstraining JD3 + MD3 Trainingsgroep M - CD Erin
19:00 - 19:30 Keeperstraining MB2 + MB3 + MB4 Trainingsgroep M - AB Lotte
19:30 - 21:00 D04 V1 - CD
19:30 - 21:00 D06 V1 - CD
19:30 - 21:00 D07 V4 - CD
19:30 - 21:00 D08 Carel Möller V2 - AB
19:30 - 21:00 D09 V4 - AB
19:30 - 21:00 D10 V3 - AB
19:30 - 21:00 DJ1 V2 - CD
19:30 - 21:00 DVA Chiel-jan Delis V1 - AB
19:30 - 21:00 Meisjes A3 Thomas van Dijk V3 - CD
21:00 - 22:30 H03 V1 - CD
21:00 - 22:30 H04 V1 - AB
21:00 - 22:30 H05 V3 - AB
21:00 - 22:30 H06 V3 - CD
21:00 - 22:30 H07 Carel Möller V2 - CD
21:00 - 22:30 H08 V4 - AB
21:00 - 22:30 HVA V2 - AB
21:00 - 22:30 HVB Carel Möller V2 - CD
21:00 - 22:30 Trimmers Woensdag V4 - CD
Donderdag
Tijd Team Trainer Veld Memo
17:00 - 18:30 Selectie Jongens B V1
17:30 - 18:30 Jongens C3 Sabine de Wit V2 - AB
17:30 - 18:30 Jongens D1 Gaby Heins
Lysanne Kolff
V3 - AB
17:30 - 18:30 Jongens D2 Noa Prins V3 - CD
17:30 - 18:30 Meisjes C2 Thijmen Brand V4 - AB
17:30 - 18:30 Meisjes C3 Joëlle Vos V4 - CD
18:00 - 19:00 Meisjes D2 Seger van Zanen
Jasper van der Meulen
V2 - CD
18:30 - 20:00 Meisjes A1 Hans Vlek
Nina van Gulik
V2 - AB
18:30 - 20:00 Meisjes B2 Jesse Cornelissen V4 - CD
18:30 - 20:00 Meisjes C1 Nienke van Leeuwen
Stijn Esser
V4 - AB
19:00 - 22:30 H01 Maarten Sier
Stefan de Leeuw
V1
20:00 - 21:30 D11 Carel Möller V4 - AB
20:00 - 21:30 D12 Carel Möller V4 - AB
20:00 - 21:30 DJ2 V4 - CD
20:00 - 21:30 H02 Alexander van Montfoort V3 - AB
20:00 - 21:30 Jongens A1 Ronesca Plug V3 - CD

Twitter