Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg

Contributie

De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Voor seizoen 2017-2018 geldt de volgende contributie:

Lidmaatschap
met zonder
incasso incasso
Senioren € 367,00 € 392,00
Trim € 212,00 € 237,00
Junioren ABC € 303,00 € 328,00
Junioren D € 260,00 € 285,00
Junioren E € 235,00 € 260,00
Junioren F € 198,00 € 223,00
G-Hockey € 162,00 € 187,00
Benjamins € 144,00 € 169,00
FunkyBenji € 139,00 € 164,00
Top-toeslag AB € 75,00 € 75,00
Top-toeslag CD
€ 50,00 € 50,00
Niet spelend lid € 100,00 € 125,00
Geen Incasso € 25,00
Zaalhockey toeslag Top € 85,00 € 85,00
Zaalhockey toeslag Subtop € 63,00 € 63,00
Zaalhockey toeslag breedte € 55,00 € 55,00
Inschrijfgeld jeugd ** € 50,00 € 50,00
Inschrijfgeld senioren ** € 50,00 € 50,00Het lidmaatschap van HV Myra wordt telkens stilzwijgend verlengd met een jaar.

Voor wie gedurende het verenigingsjaar lid wordt, geldt dat bij lid worden vóór 1 januari van het lopende verenigingsjaar de volledige contributie verschuldigd is. Bij lid worden na 1 januari van het lopende verenigingsjaar is de helft van de contributie verschuldigd.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend per mail bij de ledenadministratie ([email protected]) en dient voor 1 mei van het lopende verenigingsjaar te gebeuren. Opzeggen na 1 juni betekent lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar en het volledige contributiebedrag zal dan in rekening worden gebracht. Bij opzegging na 1 mei, maar voor 1 juni is een bedrag van € 75,00 verschuldigd.

Bij tussentijdse opzegging, ongeacht de reden, volgt geen teruggave van contributie. Restitutie van de contributie wordt niet verleend, tenzij in zeer bijzondere gevallen vanwege zwaarwegende redenen, dit ter beoordeling van het bestuur. Een lid dient hiertoe een schriftelijk of elektronisch verzoek te richten aan het bestuur.

 


 

 

Twitter