Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg

Inschrijfformulier


Soort aanmelding
   
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contactinformatie
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Overige informatie
   
   
  (Geheel getal)  
   
   
   
 
   
 
Aanmelden als vrijwilliger
   
   
Vrijwilligers
  Geen club kan bestaan zonder de inzet van een groot aantal vrijwilligers, ook Myra niet. We gaan er daarom van uit dat alle leden hun steentje bijdragen. We stellen het op prijs als je hieronder alvast aangeeft wat voor vrijwilligerswerk je voor Myra zou willen doen.

 
   
Financieel
   
 
   
 
   
Doorlopende SEPA-machtiging
  Om uw inschrijving te kunnen voltooien, dient u aan te geven dat u akkoord gaat met de machtiging tot automatisch incasso door HV Myra. Postadres HV Myra: Postbus 9019, 1180 MA Amstelveen, Nederland en ons incassant-ID is: NL78ZZZ405316290000. Myra zal pas beginnen met het incasseren van contributie na plaatsing in een team. Plaatsing op de wachtlijst tot die tijd is kosteloos.

 
   
Voorwaarden
  Door mij aan te melden als lid ga ik akkoord met de contributietarieven en opzegvoorwaarden zoals vermeld op deze website: https://www.hvmyra.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=lidworden_contrubitie&menu=4

 
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.


Hoofdsponsors

Instagram