Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg
Bestuur Apr
7

Uit de bestuurskamer

Nieuws afbeelding
Update HWC verbouwingsplannen

Eerder informeerden wij u reeds over de HWC ontwikkelingen met betrekking tot verbouw/renovatie of nieuwbouw. Hierover werden de buren van het HWC, waaronder een afvaardiging van HV Myra en de Stichting Myra Hockeypark, in september jl. geïnformeerd. Er lag toen een drietal opties op tafel: 1) nieuwbouw aan de rand van Aalsmeer, 2) nieuwbouw op ons veld 4 (en naastgelegen voetbalveld) en 3) renovatie op de bestaande locatie. De leiding van het HWC leek een voorkeur te hebben voor de tweede optie. Het bestaande terrein van het HWC, even groot qua oppervlakte als de velden 4 en 5 samen, zou dan beschikbaar komen voor hockey.
In januari hebben wij alle Myra leden opgeroepen eventuele interesse in deelname in een werkgroep kenbaar te maken. We zijn nu enkele maanden verder en de situatie is verder ontwikkeld, waarbij de opties 1 en 2 met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van tafel zijn. Alles wijst erop dat de optie van renovatie op bestaande locatie de uitkomst zal worden. Dit is echter nog onvoldoende zeker om op dit moment een werkgroep voor in te richten. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en zullen u wederom informeren zodra er relevante ontwikkelingen zijn. 

Ontwikkelingen rond De Groene Long

Het gebied aan de Sportlaan waar HV Myra en diverse andere sportverenigingen en scholen gehuisvest zijn, wordt ook wel aan geduid met ‘de groene long’ van Amstelveen. De bestemming voor dit gebied aan de Sportlaan betreft Sport en Educatie. HV Myra is gevestigd aan de Groene Long-oostzijde. Wellicht hebt u reeds iets opgevangen in de media over ontwikkelingen rondom de groene long. Mocht dat niet het geval zijn, dan is dit artikel interessant om even te lezen.

Er vinden dus verkennende gesprekken plaats waar ook de besturen van HV Myra en de Stichting aan deelnemen. Hier kunnen we momenteel nog niet veel meer over zeggen. Het zal naar verwachting nog wel even duren voordat er enige vorm van besluitvorming plaats zal vinden, maar er wordt in ieder geval gezocht naar win-win situaties voor de betrokken partijen. Wees gerust dat uw bestuur is aangehaakt op de gesprekken, er bovenop zit en u zal informeren zodra dat kan.

Clubhuis, terrein & accommodatie

Het Sportbedrijf Amstelveen heeft de afgelopen periode snoei- en kapwerk op het terrein uitgevoerd bij de sloot aan de kant van het HWC en aan de zijde van Veld 2, bij de stallingen van de fietsen en parkeerplek van de scooters en brommers. De doorgang was niet breed genoeg voor hulpdiensten en daarom hebben de bosjes plaatsgemaakt voor bestrating. Let wel: fietsen horen in de stallingen en niet op de plaats die is bestemd voor de scooters/brommers! In de komende weken tot aan het Familietoernooi zullen naar verwachting de diverse aanpassingen voor de stallingen gerealiseerd worden. Een meer exacte planning zal via de site worden gecommuniceerd.

Stichting Sempeduca is een stimuleringsfonds ten behoeve van met name op de jeugd toegespitste kleinschalige educatieve, onderwijskundige, culturele of sportieve projecten. Vorig jaar ontvingen wij van hen een subsidie voor de verhoging van de ballenvanger van veld 1. Dit seizoen hebben wij een nieuwe aanvraag ingediend, dit maal voor een vernieuwde (en veilige) inrichting van het speelterrein aan de zuidkant van het clubhuis. Wij zijn erg blij te kunnen melden dat ook deze aanvraag is gehonoreerd en zijn het bestuur van de Stichting Sempeduca dan ook zeer erkentelijk voor hun bijdrage en betrokkenheid. 

Ook het clubhuis heeft in het afgelopen maanden een behoorlijke transformatie ondergaan. Het dartbord wordt intensief gebruikt, de open haard met mooie schouw straalt gezelligheid en warmte uit en met dank aan Han Schooneman hebben we mooie tafels bestickerd met grote Myra logo’s. En de nieuwe, overheerlijke, versgemalen bonenkoffie is een uitstekend excuus om even langs te komen!

Reanimatiecursus

Onze Medische Commissie heeft in februari twee reanimatiecursussen georganiseerd. De cursussen werden financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Goede Doelenfonds van Nationale Nederlanden en werden verzorgd door Soliede. We kunnen met trots zeggen dat de club een stukje veiliger is geworden met 24 gecertificeerde vrijwilligers die nu een reanimatie kunnen uitvoeren en een AED kunnen bedienen. 

Levering Myra Dames Shirts in senioren maten

Wij hebben vernomen dat er problemen zijn met de levering van bepaalde maten van de officiële Myra shirts, met name de dames shirts. Na afstemming met JaWa Sport blijken de problemen rondom de voorraad vanuit de leverancier te komen. Het bestuur heeft hierop samen met de Sponsorcommissie actie ondernomen en verwacht binnen enkele weken met een oplossing te komen voor de dames shirts. Uiteraard zullen wij u ook hierover via de website op de hoogte houden. Voor alle overige zaken verwijzen wij u natuurlijk naar de winkel van JaWa Sport. 

Spaarprogramma Club Goud gestopt

De afgelopen jaren konden leden van Myra extra tegoed op hun Myra Card verdienen door aankopen te doen bij aangesloten winkels, zoals JaWa Sport. Onze partner achter de Myra Card en ons kassasysteem, Le Credit Sportif (LCS), is echter gestopt met Club Goud. De reden hiervoor is dat het spaarsysteem niet kostendekkend was voor LCS. De Myra Card blijft wel gewoon bestaan en LCS werkt intussen aan een nieuw spaarsysteem. Of en wanneer dit bij Myra wordt geïntroduceerd is nog niet bekend.

ALV

De Algemene Ledenvergadering staat gepland op donderdag 23 juni a.s. Het Bestuur zal u hierover te zijner tijd via de reguliere kanalen informeren, maar vraagt u nu om de datum alvast in de agenda te zetten. We zien u uiteraard graag!

Het bestuur

Hoodsponsors

Instagram