Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg
Bestuur Dec
8

Uit de bestuurskamer december 2015

Nieuws afbeelding
Myra is continu in beweging. Dat merken alle vrijwilligers, maar ook het bestuur heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. Tijd voor aan paar belangrijke updates 

Nieuwe voorzitter TC Senioren Breedte 

Zoals u weet hebben we tijdens de afgelopen ALV Pien Delis benoemd als nieuwe voorzitter TC Senioren Breedte. Graag stellen wij haar aan u voor. Pien is ooit begonnen met hockey bij Qui-Vive en heeft daar zowel in de breedte als in de top gespeeld, waaronder Dames 1 in de tijd dat zij Overgangsklasse speelden. Ook hier was zij al erg actief buiten het hockey, o.a. bij het organiseren van evenementen en als TC lid voor de jongens DEF. Het plezier in het hockey raakte zij op den duur kwijt, maar vond ze gelukkig weer terug toen ze de overstap naar Myra maakte. Hier heeft ze Dames 3 getraind en zelf bij Veteranen A gespeeld. Het bestuurlijke zit haar in het bloed; haar ouders waren beide actieve clubmensen met eveneens bestuurlijke rollen. Wij zijn erg blij dat Pien de nobele taak van voorzitter TC Senioren op zich heeft genomen en wensen haar veel succes! 

HWC ontwikkelingen

Enkele weken geleden nodigde het HWC haar buren uit voor de zogenaamde burenbijeenkomst, daar hoorde het bestuur van Myra en de stichting ook bij. Via deze weg wilde de nieuwe rector van het HWC kennismaken en een goede samenwerking met elkaar bespreken, denk daarbij aan communicatie rond evenementen en verkeer en veiligheid. Laatste punt op de agenda waren de verbouwingsplannen van het HWC. Er zijn nu drie scenario’s die ter (in willekeurige volgorde) overweging bij de gemeente liggen. Dat zijn een renovatie van het huidige complex, een nieuwbouwproject aan de rand van Westwijk richting Aalsmeer en een nieuwbouwproject op de locatie van ons huidige veld 4. Het doel is dat de nieuwe of gerenoveerde accommodatie bij aanvang van schooljaar 2018-2019 beschikbaar wordt. 

HWC heeft zelf de voorkeur voor de nieuwbouw op de locatie van ons veld 4 en het daarnaast gelegen voetbalveld. In dat geval zou de huidige HWC locatie beschikbaar komen voor nieuwe velden. Tijdens de bouw zullen beide locaties niet beschikbaar zijn voor wedstrijden. Uiteraard zullen wij vanuit de stichting en vereniging de ontwikkelingen nauw volgen en er tijdig op anticiperen. Om die reden roepen wij onze vrijwilligers nu al op om eventuele interesse in deelname in een werkgroep kenbaar te maken bij onze secretaris Wouter Koomen via [email protected] of via Naomi Haverkamp Begemann, onze nieuwe vrijwilligers coördinator via [email protected]
Wij willen in januari starten met een eerste bijeenkomst. 

Langs de lijn en vanuit de bond

Op 24 november jl. vond in Utrecht de Algemene Vergadering van de KNHB plaats. Voordat de agenda werd doorlopen werd aandacht gevraagd voor het behoud van het Hockey DNA. Of het nu komt door de sterke groei van verenigingen of het feit dat hockeyers steeds meer een afspiegeling van de maatschappij zijn, volgens de KNHB lijkt er een verharding op te treden op en rond de velden. Het aantal kaarten dat wordt uitgedeeld aan spelers en begeleiders neemt toe, als ook het aantal verklaringen van wangedrag dat buiten de digitale wedstrijdformulieren bij de KNHB wordt ingediend. De Bond vraagt besturen van verenigingen hier aandacht aan te geven. Steeds meer spelers, begeleiders en ouders denken of vinden dat het toelaatbaar is om scheidsrechters of andere betrokkenen bij een wedstrijd agressief of intimiderend te benaderen. 
Vanzelfsprekend vinden wij als bestuur dat dergelijk gedrag en verruwing van onze mooie sport niet bij ons past en volstrekt ontoelaatbaar is. Onder het motto " Het begint bij jezelf " doen wij samen met de KNHB een beroep op een ieders eigen verantwoordelijkheid en de voorbeeldfunctie die wij allen hebben. Agressief gedrag past niet bij onze pijlers Plezier, Prestatie en Respect. Wij verzoeken u om bij uzelf te rade te gaan of u wellicht soms iets te enthousiast bent in uw aanmoediging of commentaar. Laat zien dat wij vanuit Myra voor een positieve sportbeleving staan. Laten we het hockey mooi houden! 

Het Bestuur 

Hoodsponsors

Instagram