Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg
Bestuur Sep
11

Uit de bestuurskamer

Nieuws afbeelding

We zijn weer klaar voor een spiksplinternieuw seizoen! Vorig seizoen is er een hoop gebeurd. De club vierde haar 60-jarig bestaan en we moesten op zoek naar een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter. Dat laatste is gelukt en voor komend seizoen stond het vinden van een voorzitter voor de TC Senioren Breedte in de top drie van het prioriteitenlijstje. Met trots hebben wij in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 10 september jl. kunnen aankondigen dat wij daarvoor een kandidaat hebben gevonden. Pien Delis zal deze nobele taak op zich nemen. Zo’n tien jaar geleden vond zij het plezier in hockey weer terug toen zij de overstap maakte van Qui Vive naar Myra. En inmiddels hockeyen twee van haar drie kinderen bij de jongste jeugd. Wij hebben alle vertrouwen in haar kunnen en zijn verheugd dat zij vol enthousiasme aan de slag zal gaan.


Een ander groot project waar we ons op hebben gericht is de aanstelling van een Clubhuismanager. We merken de afgelopen jaren een terugloop in de vrijwilligers. In het algemeen, maar zeker ook binnen de barcommissie. Tijden zijn veranderd, merken we. Een vereniging wordt steeds meer gezien als een consumentenproduct en daar moet je je als club (deels) naar aanpassen om aan alle wensen te kunnen blijven voldoen. Hoewel we nog altijd heel veel behoefte aan vrijwilligers hebben - zeker ook achter de bar - zal de Clubhuismanager een groot deel van de organisatie rond de bar, evenementen en werving van vrijwilligers daarvoor op zich kunnen nemen. Zo is er in ieder geval een goede, structurele coördinatie, wat cruciaal is voor het aantrekken en behouden van die onmisbare vrijwilligers. Wij hebben een kandidaat op het oog voor deze functie, een echte Myranees in hart en nieren. Zodra alles rond de aanstelling van de Clubhuismanager geregeld is, zullen wij een uitgebreide introductie op de website plaatsen.


Dit waren twee onderwerpen die tijdens de ALV aan bod zijn gekomen. Daarnaast is ook het onderwerp zaalhockey bij de jeugd besproken en ook daar is een contributieverhoging doorgevoerd. De laatste jaren gaat steeds meer jeugd de zaal in, waardoor de kosten van het zaalhockey flink zijn gestegen. Daarnaast is ook besloten om dit jaar selecties te gaan houden om beter in te spelen op de niveaus van de spelers.


Tot slot hebben we de eer gehad om een live verbinding met jubilaris Bernard Douqué te leggen, die op fietsvakantie in het buitenland is. Hij is dit jaar maar liefst 50 jaar lid van Myra, wat natuurlijk heel bijzonder is. Daar wilden wij graag bij stilstaan.


Over al dit alles volgt later meer informatie op de website. Ook een uitgebreider verslag van de ALV zal nog worden gepubliceerd. Voor nu wensen wij iedereen weer een heel mooi en sportief hockeyseizoen toe!


Het bestuur