Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg
Bestuur Jun
21

Uit de bestuurskamer

Nieuws afbeelding

Donderdag 28 mei jl. vond de bijzondere algemene ledenvergadering (BALV) plaats in het clubhuis van Myra. Tijdens deze avond stonden verschillende punten op de agenda. Allereerst zijn Nils Mulder en Pieter Legerstee onder luid applaus van de aanwezigen nu officieel tot respectievelijk voorzitter en vicevoorzitter van onze mooie club benoemd.


Het tweede punt van de agenda was de veldvernieuwing. Door het intensieve gebruik  - Myra is de laatste jaren flink gegroeid - is de levensduur van veld 1 en veld 2 verkort tot, naar verwacht, 2018 (in plaats van 2021). De leden hebben het bestuur gevraagd de mogelijkheden van vervroegde veldvernieuwing te onderzoeken. Voor dit onderzoek is een werkgroep in het leven geroepen, samengesteld uit betrokkenen vanuit de vereniging en betrokkenen vanuit Stichting Hockeypark Myra. De voorkeur gaat uit naar in ieder geval een waterveld voor veld 1 en een semi veld voor veld 2. Er zijn verschillende argumenten aangedragen om de wens voor een waterveld te ondersteunen. Het draagt bij aan de professionalisering van de club, ook in de aansluiting bij omliggende verenigingen. Daarbij kunnen stickvaardigheden sneller en beter worden aangeleerd. Misschien wel het allerbelangrijkste is minder algvorming op een waterveld en daarmee dus minder gladheid en minder blessures. De aanwezigen benadrukten wel dat het belangrijk is dat de gehele club ervan kan profiteren. Om ervoor te zorgen dat elk team ook van tijd tot tijd een potje op dat mooie waterveld kan hockeyen, zal goed gekeken worden naar de wedstrijd- en veldindelingen.


Bij elkaar kosten de twee velden 450.000 euro. Daarvoor sparen zowel de vereniging, als de stichting een deel en zal een deel uit overige financieringsbronnen moeten komen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een obligatielening, giften en fondsenwerving en een lening bij de bank. Elke euro die de vereniging meer kan inleggen, hoeft niet bij de bank te worden geleend. Daarom is een contributieverhoging onvermijdelijk. Enerzijds omdat de contributie van Myra al jaren (te) ver onder die van omliggende clubs ligt en anderzijds om een potje te maken waarmee de nieuwe velden kunnen worden gerealiseerd. De voorgestelde contributieverhoging is 15 euro (10 euro voor G-hockey en Jongste Jeugd) per jaar voor de komende 3 jaar (exclusief de inflatieverhoging). Ook de contributieverhoging werd akkoord bevonden, waardoor het traject van veldvernieuwing in gang kan worden gezet. De komende seizoenen zal het bestuur de leden op de hoogte blijven houden van de voortgang van het proces.


De voornaamste aandachtspunten die vanuit de aanwezigen naar voren zijn gekomen is dat er aandacht moet worden gegeven aan de speeluren op het waterveld van de breedte teams, opnieuw kijken naar de mogelijkheden van een toeslag op de contributie van spelers uit de selectie teams en transparantie in de begroting en waar de gespaarde buffer aan zal worden besteed. Deze punten worden meegenomen in het proces van de veldvernieuwing en komen waar nodig opnieuw op de agenda van de volgende ALV. 

De uitgebreide notulen van de BALV zullen binnenkort beschikbaar worden gesteld achter de inlog op de Myra website.

Hoodsponsors

Instagram