Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg
Bestuur Nov
28

ALV 12 november: druk bezocht en succesvol verlopen!

Nieuws afbeelding

Tijdens de ALV van 3 juli jl. bleek er geen quorum te zijn om beslissingen te kunnen nemen. Daarom is op 12 november jl. opnieuw een ALV gehouden. Deze keer werd het vereiste quorum van 10% wel behaald en was het clubhuis goed gevuld met stemgerechtigden.


De vergadering werd geopend door Wim Bocxe. Hij heeft kort voor de vergadering aangeven zijn taak als voorzitter van HV Myra neer te leggen en gaf een korte toelichting hierop. Afgelopen zomer kwam hij tot zijn besluit. Hij heeft zijn tijd bij Myra als plezierig ervaren en blikt terug op een aantal zaken dat hij tijdens zijn voorzitterschap heeft bereikt, waaronder een strategiesessie, verdere groei van de club naar bijna 1400 leden, een verbeterslag in het Top-hockey en de promotie van Heren 1 naar de Overgangsklasse. Hij wenste iedereen veel succes en een goede gezondheid voor de toekomst. Hij stelde ook Ronald Ganzenboom als nieuwe penningmeester van Stichting Hockeypark Myra voor aan de aanwezigen.


Nadat de notulen van de voorgaande vergaderingen en besluiten uit het verleden waren goedgekeurd, lichtte penningmeester Eelko Plomp nogmaals de financiële rapportage toe. Hij legde uit dat contributieverhoging noodzakelijk is door de stijgende kosten. Denk daarbij aan ledengroei, verhoging ballenvanger, verlichting miniveld en opleidingen van de trainers. Ook introduceerde hij het niet-spelend lidmaatschap en de herinvoering van inschrijfgeld. Dit laatste is vooral nodig om last minute af- en aanmeldingen van leden binnen de perken te houden en zo het maken van de teamindelingen en financiële prognose voor het nieuwe seizoen te vergemakkelijken. De ALV stemde in met deze besluiten en keurde de begroting goed.


Vervolgens stonden de statuten en het huishoudelijk regelement op de agenda. Berty van Bockom Maas, juriste van beroep, heeft het bestuur bijgestaan in het herformuleren van de statuten. De oude statuten stamden nog uit 1979, latere wijzigingen waren nooit eerder notarieel vastgelegd. Bovendien waren er dubbelingen met het huishoudelijk regelement die er nu uit zijn gehaald. De statuten sluiten nu beter aan bij het model dat de KNHB en NOC*NSF voorschrijven en er zijn door de KNHB verplichte artikelen opgenomen. Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen en wat er is besproken is te vinden in de notulen. De vergadering stemde uiteindelijk in met de wijziging, op voorwaarde dat er twee aanpassingen in werden gedaan.


Henk Schmidt heeft met een werkgroep uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor het krijgen van een waterveld en lichtte deze wederom toe tijdens de vergadering. Hij gaf een aantal financiële scenario’s ter overweging met daarbij de voor- en nadelen van het hebben van een waterveld. Omdat hierover nu nog niet beslist kon worden, wordt in het nieuwe jaar een extra ALV ingelast.


Dolf Moonen (TC Jeugd) en Wouter Koomen (Secretaris) werden vervolgens door de aanwezigen herbenoemd.

Jos Schulte en Bas Koppelman werden voorgedragen als nieuwe leden van verdienste, wat met luid applaus werd onthaald. Jos zet zich al jarenlang in voor de ledenadministratie. Eelko Plomp herhaalde nogmaals voor de aanwezigen dat Jos een betrouwbare, stille kracht van Myra is en dat hij de prettige samenwerking met Jos zeer waardeert. Bas moest vanwege andere verplichtingen de vergadering verlaten, maar Wim lichtte wel toe waarom ook hij tot lid van verdienste werd voorgedragen. Bas heeft lange tijd met veel energie de taak als barcoördinator uitgevoerd, daarnaast heeft hij meegeholpen aan het opzetten van het nieuwe kassysteem en zich ontfermd over vele posters, logo’s en de huisstijl van Myra. Bovendien was Bas ook lang actief voor de Business Club en heeft hij al vele wedstrijden gefloten. Onder luid applaus werden Jos en Bas door de ALV benoemd als lid van verdienste


Na de decharge van het bestuur werd afscheid genomen van Wim Bocxe als voorzitter van de club. John Bijlsma sprak zijn waardering uit over de inzet van Wim en hoe hij zich in korte tijd de materie heeft eigen gemaakt. Namens het bestuur en de leden van Myra bedankte hij Wim ook voor zijn tomeloze inzet voor de club. Daarnaast namen we afscheid van Corine Oudewaal-Rowold die sinds een aantal jaar de rol van Voorzitter TC Senioren Breedte invulde. Geen makkelijke functie volgens John en ontzettend knap wat zij allemaal voor de club heeft gedaan. Hij kon het zich niet voorstellen dat ze nu echt stopt, maar bedankte haar voor haar inzet en wenste haar heel veel geluk toe.


Het was een succesvolle ALV waarin bestuur en de leden veel besproken hebben en goede beslissingen hebben gemaakt. Voor een gedetailleerd verslag van de avond en toelichting op de vragen die zijn gesteld en de besluiten die zijn genomen kunnen de notulen worden geraadpleegd (te vinden bij documenten na inloggen op www.hvmyra.nl). Met enorme dank aan Corrie van der Toorn, onze notulist van deze avond!

Hoodsponsors

Instagram