Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg
Algemeen Nov
17

Portret van bijzondere vrijwilligers: Nils Mulder, Wouter Koomen en Gerard Blesgraaf

Nieuws afbeelding Tijdens de ALV van 16 september j.l. zijn Nils Mulder en Wouter Koomen benoemd tot respectievelijk Erelid en Lid van Verdienste. Deze titels hebben ze dankzij hun tomeloze inspanningen voor de club echt verdiend. Tevens werd Gerard Blesgraaf bedankt voor 44! jaar vrijwilligerswerk voor Myra. Als vereniging kunnen wij niet zonder onze vrijwilligers. Wij hopen dat Nils, Wouter en Gerard voor iedereen een voorbeeld zijn van de waarde die je als individu kunt toevoegen. Op elk niveau, in elke rol!

Hieronder lees je een samenvatting van de toespraak van Erevoorzitter Henk Schmidt:

Nils Mulder
Nils was al langer actief op Myra toen, 6 jaar geleden (in 2014), Henk en Nils in gesprek raakten over het voorzitterschap. De tegenvraag van Nils was of hij deze taak wel kon doen naast zijn drukke baan. Toch stapte hij er vol overtuiging in. Er lag veel achterstallig werk en hij wist niet dat er zware jaren zouden komen. Hij heeft daar op fantastische wijze zijn eigen invulling aan kunnen geven. Intensieve besprekingen over het samengaan met MHC Amstelveen, beide keren op aandringen van de Gemeente Amstelveen.  Discussies rond de herindeling sportvelden Sportlaan, uitbreiding International School en het Escapade complex bij HIC/RKAVIC.

Er zijn mooie resultaten behaald tijdens zijn voorzitterschap. In samenwerking met de Stichting de aanleg van drie watervelden, de LED-verlichting, de strategiesessies 2019 met de KNHB hebben richting gegeven aan de ambities voor de komende jaren. Veel initiatieven en maatregelen zoals het rookvrij-beleid, het geautomatiseerde ClubCollect betaalsysteem, een extra ALV en de vrijdagmiddagborrel met het Bestuur zijn onder zijn leiding ingevoerd.

Ook bleef Nils beschikbaar als scheidsrechter en heeft hij een aantal jaren een bijdrage geleverd in de TC Senioren Top. Henk bedankt Nils ook voor de prettige samenwerking met Stichting Hockeypark Myra. Hij memoreert daarbij de nieuwe watervelden en de verschillende duurzaamheidsinitiatieven die ze samen hebben uitgevoerd.
 
Onder applaus van de vergadering werd de voordracht om Nils tot Erelid te benoemen, overtuigend gehonoreerd.
Nils bedankt op zijn beurt voor de mooie woorden. Hij is trots op de benoeming en stelt de waardering erg op prijs. Hij geeft aan veel steun te hebben gehad aan de andere bestuursleden, de commissies, de vrijwilligers en de leden in het algemeen. Hij benadrukt dat je een dergelijke rol niet alleen kunt doen en dat je het ook niet altijd iedereen naar de zin kunt maken. Hij kijkt echter vooral met heel veel plezier terug.

Wouter Koomen
Wij kennen allemaal de uitdrukking "stille kracht”. Deze is zeker op Wouter van toepassing. Wouter heeft een indrukwekkende staat van dienst. Hij is in het Bestuur gestart als vice-voorzitter in 2010/2011 en is vanaf 2014 werkzaam als Secretaris. Daarvoor heeft hij ook zitting gehad in de TC Jeugd en was daarnaast ook jaren als scheidsrechter actief en trouwe supporter bij de wedstrijden van zijn dochter. Een bescheiden iemand, vaak op de achtergrond aan het werk. Hij stond altijd klaar als er iets gedaan moest worden.

Wouter is de drijvende kracht achter het administratiesysteem Lisa, waar Myra mee werkt. Het inrichten van Lisa en implementeren en de vele uitbreidingen gedurende de afgelopen jaren heeft Wouter haast in zijn eentje gedaan en zich zo verdiept in het centrale geheugensysteem van Myra, waarmee niet alleen de ledenadministratie wordt uitgevoerd maar alle activiteiten verbonden aan ieder individueel lid: van bierpot tot registratie voor de Covid 19 registratie.
Ook de voordracht om Wouter te benoemen tot Lid van Verdienste is onder waarderend applaus van de vergadering gehonoreerd.
Het kenmerkt stille kracht Wouter dat hij oprecht verrast is. Hij vindt deze voordracht echt een eer, waarvoor heel veel dank. Hij heeft het alle jaren met heel veel plezier gedaan, en benadrukt het iedereen van harte aan te bevelen om een vrijwilligersrol op zich te nemen om een steentje bij te dragen.Gerard Blesgraaf
Gerard is al 44 jaar een trouwe bescheiden kracht op Myra en zorgt er al jaren voor dat de velden rondom Myra goed bespeelbaar zijn voor alle teams, speciaal voor D1 en H1 kwam hij regelmatig in de herfst de velden bladvrij maken. Zelfs toen onze velden nog allemaal grasvelden waren, trok Gerard keurig de kalklijnen, vaak geholpen door zijn kinderen. Vele leden weten niet hoeveel werk hij heeft verzet voor de club. Borstelen, blazen en in het najaar ook de bladeren opruimen. Gerard had heel veel ervaring opgedaan bij de groenvoorziening Amstelveen, maar het borstelen van een veld vereist toch speciale aandacht en vaardigheid. Samen met zijn vier kinderen ging Gerard wekelijks naar Myra om lijnen met touwtjes uit te zetten.

Het was mooi om te zien hoe nieuwsgierig Gerard met veel belangstelling de aanleg van watervelden heeft gevolgd. Ook voor de prestaties van de eerste teams had hij altijd interesse en dat gold ook voor de vaste Myra tradities waar hij altijd, in alle bescheidenheid, aanwezig was. We zijn Gerard ontzettend dankbaar voor al zijn jaren van trouwe vrijwilligersdienst en dit werd met een luid applaus onderstreept tijdens de ALV.

Ben je geïnspireerd geraakt en wil je je ook inzetten voor de club? Stuur dan een mailtje naar [email protected]

De notulen van deze vergadering zijn te lezen op de website achter je eigen ledeninlog – Club/Documenten/ALV 2020/ Notulen 16 september 2020.

Hoodsponsors

Instagram