Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg
Bestuur Jun
12

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 26 juni 2019

Nieuws afbeelding
Geachte Myra-leden,

Graag willen we jullie van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering. Deze aankomende Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op woensdag 26 juni a.s. om 20:00 uur in ons eigen clubhuis (van HV Myra). 

Noteer deze datum ajb alvast in de agenda. Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst en dus dat jullie allemaal aanwezig zijn tijdens de komende ALV. 

Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, dan kan gebruik gemaakt worden van de bijgevoegde volmacht. Ieder lid kan maximaal twee machtigingen meenemen van andere Myra-leden die verhinderd zijn. 

Met vriendelijke groet en hopelijk tot op de 26e,

Het bestuur van HV MyraAgenda ALV 

Het Bestuur van  hockeyvereniging MYRA nodigt U uit tot het bijwonen van de

Algemene Ledenvergadering op woensdag 26 juni 2019 
Clubhuis HV MYRA 
Aanvang 20.00 uur

  1. Opening 
  2. Mededelingen Bestuur 
  3. Ingekomen stukken 
  4. Notulen ALV 2018-09
                   • Incl. besluiten 
  5. Terugkoppeling strategie 
  6. Doelstellingen 2019-2020 
  7. Financiën 
                   • Voorlopige resultaten 2018-2019 
                   • Begroting 2019-2020
                   • Contributie voorstel en -vaststelling 
  8. Vrijwilligers 
  9. Rondvraag 
 10. Sluiting

Bijlage

Hoodsponsors

Instagram