Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg
Bestuur Jan
9

Nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter Nils Mulder

Nieuws afbeelding
Beste Myranezen,

Diegenen die afgelopen zaterdag 5 januari de Myra Nieuwjaarsreceptie 2019 gemist hebben, wilden we graag toch een impressie meegeven van wat de aanwezigen reeds gehoord hebben.

Allereerst werden alle aanwezigen welkom geheten met een speciaal welkom voor Wethouder Sport, Rob Ellermeijer. 
Bij een nieuwjaarsreceptie wordt vaak even teruggeblikt, waarbij we helaas met verlies van een aantal echte  Myranezen ook wat treurige momenten hebben gekend. 
Maar gelukkig waren er veel meer leuke of mooie zaken om op terug te kijken. 2018 begon al direct goed met het winnen van de Sport Verenigingsprijs. 
Vervolgens kijkend naar de Sport waren er ook mooie bereikte resultaten in de vorm van uitbreiding Myra Hockey Academy en een nieuw jeugd opleidingsplan, de Meisjes A die wederom in de Super A landelijke competitie mogen uitkomen en de KNHB die Myra benaderde om kwalificatie/play-off wedstijden te organiseren en de positieve reacties daarbij van de bezoekende verenigingen.  En waren er natuurlijk nog mooie toernooien en feesten/activiteiten, bijvoorbeeld Dansation, en ook het gala dat het Jeugdbestuur in 2018 weer heeft georganiseerd.

Kijkende vanuit een Financieel oogpunt geldt dat Myra financieel stabiel is. Vorig seizoen is zelfs iets beter afgesloten dan begroot.  Echter blijft alertheid en zorgvuldigheid geboden aangezien enerzijds "resultaten behaald in het verleden geen garantie geven voor de toekomst” en anderzijds geldt dat er met de BTW tarief en BTW vrijstellingsregeling aanpassingen een aantal zaken duurder zullen worden.  Onze eigen Dagobert Duck, onze penningmeester, wil graag veilig zitten en we herkennen ook wel dat goede resultaten altijd aandacht behoeven en onder druk staan.
Heel blij zijn we met meerdere nieuwe sponsoren die we hebben mogen begroeten. Tijdens de feestelijke opening van de watervelden hebben we meerdere contacten formeel kunnen afronden en het is altijd leuk als nieuwe sponsorrelaties tot stand komen of bestaande worden verlengd.   
Voor het lopende seizoen is er alweer uitzicht op een aantal vaste waarden en wat mooie nieuwe evenementen; leuk voor de deelnemers en financieel goed voor Myra.

Vrijwilligers zijn voor Myra ongelofelijk belangrijk; Daarbij valt het niet altijd mee om vrijwilligers te vinden en dat lijkt een landelijke trend vanuit een toegenomen individualisering van de samenleving, maar daarin willen we niet berusten. We hebben vrijwilligers ook hard nodig om vereniging en sporten betaalbaar te houden en daarnaast voor het opleuken van/evenementen. Nog los van het feit dat het past bij onze vereniging.
Naast het belang voor Myra om de vereniging te zijn die we zijn heeft onderzoek dat er zoiets is als "De cirkel van betrokkenheid”. Grofweg houdt deze cirkel in dat Vrijwilligerswerk leidt tot meer betrokkenheid, meer betrokkenheid leidt tot meer verbondenheid, meer verbondenheid leidt tot groter plezier / hoger geluksniveau. Nu hebben we Plezier als een van de pijlers op de gevel staan en wil ik jullie heel graag gelukkig zien, als jullie begrijpen wat ik bedoel.
Nu verneem ik weleens dat er enige aarzeling kan zijn om een vrijwilligerstaak/-rol op te pakken. Twijfel of ik het wel kan of dat het misschien te hoog gegrepen is. Hen zou ik willen vragen de schroom van zich af te gooien en een groot denker willen aanhalen. De grote denker is Pippi Langkous die zei:  "Ik heb het nog nooit gedaan, dus denk ik dat ik het wel kan.” 

Maar de grootste mijlpaal van 2018 voor Myra was toch wel de Watervelden. Maar liefst drie fantastische watervelden zijn afgelopen zomer op ons schitterende complex aangelegd voor al onze leden. 
En daarmee zijn de voorliggende zaken/dossiers en doelen die bij mijn aantreden in 2014 voor lagen nagenoeg allemaal ingevuld; behoud van vergunningen, barinvulling, financiële stabiliteit, upgrade Myra Hockey Academy en jeugdopleidingsplan en dus water voor  Myra …   
En dat maakt dat dit een heel mooi moment is om aan te kondigen dat … uw Bestuur in de komende weken een aantal strategische sessies zal houden.   

In de voorbereiding van onze eigen nieuwjaarsreceptie waren er o.a. Kerstborrel en Nieuwjaarsreceptie van resp. AmstelveenSport (voorheen Sportbedrijf Amstelveen) en Gemeente. Het is altijd leuk en goed om daarbij aanwezig te zijn om in contact te zijn met de omgeving maar ook om wat inspiratie op te doen.  
Op deze recepties hoorde ik Wethouder Sport, Rob Ellermeijer spreken over Elkaar opzoeken.  Gelukkig hebben wij al jaren goede relaties met buren (scholen en andere sportverenigingen), die alleen maar intensiever geworden zijn door ontwikkelingen omtrent ISA en HWC.
De burgemeester karakteriseerde Amstelveen met de woorden Open en Zelfbewust. 
Open. Myra is open, open voor van alles. Ons clubhuis met Buitenschoolse Opvang (BSO Kinderrijk), personal training (Bas van Ingen) en fysiotherapie (IBIS) en is er de samenwerking met MHCA. Verder staan we Open voor nieuwe leden, nieuwe vrijwilligers, nieuwe ideeën, nieuwe bedieningsconcepten voor partijen in de samenleving …  noem maar op.
Zelfbewust. Myra is ook zelfbewust. We hebben met zijn allen best wat moois neergezet. Soms heel soepel, soms met wat langere adem of meer moeite, zoals bijvoorbeeld het scorebord. (Maar in 2018 is het scorebord met hulp van een sponsor ook daadwerkelijk besteld.) Als Myra kunnen we wel wat en dat weten we ook. 
Maar aan deze twee woorden zou ik graag nog een derde woord toevoegen: Trots. Trots op wat waar we staan, waar we voor staan, trots op wie we zijn en wat we allemaal met zijn allen bereiken.  Open, Zelfbewust en Trots dus, naast onze pijlers Plezier, Prestatie en Respect.

Nu geldt dat een nieuw jaar ook voor velen gelegenheid is om goede voornemens te hebben. Uit onderzoek is gebleken dat de meesten die goede voornemens goed volhouden tot 12 januari; de nationale afhaakdag. Ik hoop dat jullie allemaal jullie goede voornemens langer  zullen kunnen volhouden.
En diegene van jullie die nog ruimte kunnen vrijmaken voor extra of nieuwe goede voornemens – voor of na de nationale afhaakdag – wil ik van harte uitnodigen om zich aan te melden als vrijwilliger. Om daarmee via de verhoogde betrokkenheid dus nog gelukkiger te worden. En als ik jullie straks een gelukkig nieuwjaar toewensen begrijpen jullie vast wat ik daar ook mee bedoel. 

Voor afronding van mijn praatje, een bedankje aan degenen, die de voorbereiding en de ondersteuning uit Heren 1 en G-teams, die de aanwezigen hebben voorzien van hapje en drankje. 

Rest mij om jullie allemaal het allerbeste toe te wensen voor 2019 en de hoop uit te spreken dat jullie wensen zullen uitkomen of mogelijk zelfs worden overtroffen.

Een heel gelukkig en gezond 2019 toegewenst.

Namens het voltallige Bestuur,
Uw voorzitter

Hoodsponsors

Instagram