Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg
Bestuur Mei
29

HV Myra en de nieuwe privacywetgeving

Nieuws afbeelding
Het zal jullie vast niet zijn ontgaan: vanaf 25 mei geldt de nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet moet ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens beter worden beschermd. Aangezien deze nieuwe privacywet ook van toepassing is op (sport)verenigingen, geldt dit ook voor de gegevens van Myra-leden. 

Als vereniging verwerken wij ook persoonsgegevens, wat automatisch inhoudt dat wij ons  conformeren aan de nieuwe wetgeving. En daar hebben we de afgelopen maanden het nodige werk voor verricht.  We waren al zorgvuldig met de (verwerking van) persoonsgegevens van onze leden. Met de invoering van de nieuwe privacywet zijn we hier nog verder ingedoken en hebben we geconcludeerd dat op een aantal vlakken verbetering mogelijk is. 

Eén van de meest zichtbare verbeteringen zijn de nieuwe Privacyverklaring en Gebruiksvoorwaarden. De Privacyverklaring vind je vanaf nu op de website, helemaal onderaan alle pagina’s. Aan de gebruikersvoorwaarden wordt op dit moment de laatste hand gelegd en zullen binnenkort worden gepubliceerd. 

In de Privacyverklaring beschrijven we bijvoorbeeld hoe HV Myra omgaat met de persoonsgegevens van de leden; wat met de invoering van de AVG overigens een verplichting is geworden. In de Gebruiksvoorwaarden staat beschreven waar je als gebruiker van de website en clubapp en/of lid van de vereniging mee instemt door gebruikmaking van deze platformen.

Tips voor onze leden en vrijwilligers

Als lid of vrijwilliger van HV Myra kan ook jij in aanraking komen met vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens en daarmee heb ook jij een verantwoordelijkheid om hier op de juiste manier mee om te gaan. Zo verbiedt de nieuwe privacywet om bijvoorbeeld een lijst met e-mailadressen te delen, overbodige persoonsgegevens te verzamelen en heb je een verantwoordelijkheid om vertrouwelijke informatie goed te beschermen met bijvoorbeeld een sterk wachtwoord of een goed beveiligde computer en telefoon. Bij e-mails aan een groep personen moet je de e-mailadressen van de overige geadresseerden afschermen door ze opnemen in de BCC. Een e-mail aan een groep geadresseerden waarbij de adreslijst de e-mailadressen zichtbaar bevat wordt bijvoorbeeld al als een datalek aangemerkt en dient officieel gemeld te worden. 

Wat kun je doen als je met vertrouwelijke informatie werkt voor de vereniging?
  • Verzamel alleen gegevens die nodig zijn om je doel te bereiken.
  • Zorg dat gegevensverzamelingen in overeenstemming zijn met de Privacyverklaring van de vereniging.
  • Bewaar gegevens niet langer dan nodig.
  • Beperk de groep die toegang heeft tot persoonsgegevens en deel persoonsgegevens alleen als dit voor het functioneren van de vereniging noodzakelijk is. Bijvoorbeeld: een teamoverzicht delen met alleen een coach? Dat is prima. Een volledig ledenbestand delen met alle coaches mag echter niet. Stel jezelf altijd de vraag: ‘Mag ik deze informatie (zomaar) delen?’
  • Spreek af met de ontvanger dat de verstrekte persoonsgegevens uitsluitend voor dat doeleinde mogen worden gebruikt. 
  • Let op welke persoonsgebonden informatie publiek toegankelijk is op de website en/of verenigingsapp.
  • Heb je een enquête uitgezet? Anonimiseer dan de resultaten. 
  • Denk erom dat er hoge boetes kunnen worden uitgedeeld bij onrechtmatig gebruik van vertrouwelijke gegevens. Bij twijfel, niet inhalen! Krijg je een verzoek om informatie te verstrekken? Vraag eerst na bij het bestuur of de informatie vertrouwelijk is en wel gedeeld kan worden. 
  • Gebruik alleen sterke wachtwoorden en verander deze regelmatig. Sterke wachtwoorden bevatten zowel kleine letters als hoofdletters, leestekens en/of cijfers en bestaat uit minimaal 8 tekens. 
  • Is er sprake van een (mogelijk) datalek, meld dit dan direct!
Heb je nog aanvullende vragen? Stuur dan een mail naar [email protected] 

Hoodsponsors

Instagram