Header - H1 yel.jpg Header - Kinderen.jpg Header - Myra terras.jpg Header - Myrasokken senior.jpg Header - Publiek 1.jpg
Bestuur Okt
16

Update status veldvernieuwing

Nieuws afbeelding
HV Myra heeft nadrukkelijk de wens om minimaal 1 waterveld te hebben. Hierover hebben we alle leden meerdere malen geïnformeerd en daar is een meerjarenplan voor opgesteld om dat in de toekomst mogelijk te maken. Tijdens de ALV gaf het bestuur weer een nieuwe update, waarover we de leden ook graag weer via deze weg informeren. 

Een terugblik
Tijdens de uitvoering van het meerjarenplan werd in de eerste helft van 2016 ons bestuur door de gemeente Amstelveen en Sportbedrijf Amstelveen benaderd met de vraag een mogelijke samenwerking met MHC Amstelveen te onderzoeken in verband met de voorgenomen uitbreidingswensen van de International School of Amsterdam (ISA), één van onze buren. 

Het aantal velden en de soort toplaag daarvan was ook inzet van de besprekingen met de gemeente wat betreft de condities voor een mogelijke samenwerking tussen MHCA en HV Myra. Eind 2016 werd vanuit de Gemeente duidelijk dat er om verschillende redenen onvoldoende basis was om op dat moment verdere stappen te zetten rondom het proces van de gewenste uitbreiding van ISA.  

Vervolg veldvernieuwing
Stichting Hockeypark Myra en de vereniging hebben hierna allesbehalve stil gezeten en hebben de dialoog met de gemeente en het Sportbedrijf verder voortgezet. Daarbij is een aantal opties met betrekking tot veld 3 besproken, wat uiteindelijk heeft geleid tot een wederzijds voornemen tot overname van veld 3 door de gemeente (inclusief opstalrecht van 25 jaar). 

Van de huidige velden zijn veld 1 & veld 3 het eerste aan vervanging toe. Tijdens ALV van 27 september 2017 is uiteengezet wat de plannen zijn rondom de veldvernieuwing, welke resterende financieringsbehoefte er is, wat de beoogde vervanging is en wat de vervolgstappen zijn.

In het kort komt het hierop neer: 

De maximale resterende financieringsbehoefte is € 150.000, waarvan de uiteindelijke behoefte afhankelijk is van de uiteindelijke aanbesteding, maar ook van eventuele fondsenwervingsacties.

Het plan is dat veld 3 wordt omgebouwd van zandveld naar semi-waterveld, en veld 1 van semi-waterveld naar waterveld, in combinatie met overname van veld 3 door de gemeente. Voor veld 2 geldt een beoogde vervanging in 2021, wat in lijn is met de huidige keuringsrapporten. Vervanging van veld 2 naar een tweede waterveld lijkt haalbaar, maar zal te zijner tijd nog nader bekeken worden. 

Om alle vervolgstappen goed te kunnen zetten, wordt een drietal werkgroepen opgericht. 
  • Werkgroep ‘Veldvernieuwing’: samenstellen eisenpakket voor waterveld en semi-waterveld, doet de marktverkenning en de aanbesteding.
  • Werkgroep ‘Financieel’: opstellen meerjarenbegroting, onderzoeken financieringsvormen en ‘route’ (wat loopt via/door vereniging en wat via/door stichting?).
  • Werkgroep ‘Acties’: ondernemen van (ludieke) acties ten behoeve van de financiering en werving van gelden waardoor de uiteindelijke investering mogelijk lager kan uitvallen (bijvoorbeeld door middel van crowdfunding).
Voor de werkgroepen worden nog vrijwilligers gezocht. Mocht je interesse hebben om zitting te nemen in één of meerdere van deze werkgroepen, laat het dan weten via [email protected]. We kunnen alle hulp goed gebruiken! 

Hoodsponsors

Instagram